برای تولیدکنندگان پارکت

با توجه به کد گمرکی  محصولات خانواده پارکت (ردیف 4409در فصل نهم کتاب کتاب مقررات 1400) و هر گونه ممنوعیت واردات این محصول به کشور، هم اکنون گروههای زیادی از وارد کنندگان پارکت روی به تولید آورده اند. در چنین وضعیتی با عنایت به گستردگی و هزینه بری خط تولید پارکت، اعم از تمام چوب و یا مهندسی، گروههای زیادی جهت تامین متریال پایه، لایی و یا فینیش و حتی کلیک با شرکت مورفلور همکاری تولید دارند.

باعث افتخار است اگه بتوانیم در هر بخش از ساخت پارکت با تولیدکنندگان تحت برند خودشان همکاری کنیم.

قسمتهایی که شرکت مورفلور امکان همکاری مشترک در آنها با تولیدکنندگان پارکت را می تواند داشته باشد به شرح زیر است.

  • تامین چندلایی برای پارکت های مهندسی با مغز سفید، بلوط یا گردو
  • تامین پنلهای چندلایی یا لایی لمینت شده راش، بلوط، اوجا ملچ و گردو با پرس یکطرفه
  • اجرای کام و زبانه و یا اجرای کلیک تایل پارکت
  • فینیش تایلهای پارکت با روغن طبیعی و یا خانواده پلی اورتان

در صورت هرگونه درخواستی با ما مکاتبه کنید و یا با شماره  02177801530 تماس بگیرید.