هرکجا باشیم، آسمان از آن ماست؛ در حفظ آن بکوشیم .

– تا سال 2030 حداقل 200 میلیون پناهنده اقلیمی وجود خواهد داشت.محیط زیست

– 40% زمینهای قابل کشت دنیا تقریبا از بین رفته اند.

– هر سال 13 میلیون هکتار از جنگلها ناپدید می شوند!

اینها واقعیاتی است که هر روز تعدادی از آنها را شاید بی اعتنا بشنویم. اما فراموش نکنیم وضعیت ما به گونه ای شده که از فجایع به راحتی رد شویم. مورفلور از مصرف کنندگان عمده چوب درختان است.محیط زیست

تلاش راهبردی شرکت به استراتژی کاشت درختان جایگزین و یا بیشتر از آز آن را در دستور کار قرار داد. این امر نقطه تمرکز مسئولیت اجتماعی مورفلور، جهت ابقاء و گسترش جنگلداری و فرهنگ درختکاری در بین مردم است. محیط زیست

موضوع مذکور در دو سطح اجراء می شود:

1- با خرید مشتری از مورفلور درختی به او هدیه می شود. البته این درخت از رسته گیاهان آپارتمانی نیست. ایده کاشت درخت توسط هر مشتری برای مورفلور امیدوارانه است و امیدبخش تر آنکه مشتریان عزیز خواهان تعداد بیشتری از این نهال ها باشند. اینگونه خواهیم فهمید که ایده مان با استقبال روبه رو شده است.

2- مورفلور برای مشتریان شهرستان و یا خارج از ایران، فعلا قسمتی از زمین های جاده دماوند حد فاصل تهران تا جاجرود را که متعلق به سازمان مراتع و جنگلداری است در نظر گرفته و نهالی به نام و یاد او در آنجا می کارد.

مجموعه گلخانه و نهالستان مورفلور با همین سیاست ها در محدوده شرق تهران تاسیس شده است. یادمان باشد بهترین وقت برای کاشت یک نهال بیست سال پیش بود، بار دوم که این فرصت پیش می آید همین الان است !