این مقاله فقط یک راهنمای عمومی نصب است و دستورالعمل نصب سازنده محصول باید مطالعه شود. قبل از نصب پارکت روی دیوار، کلیه مواد را به دقت بررسی کنید. چوب یک محصول طبیعی است که حاوی خصوصیاتی از قبیل تغییر در رنگ، تن و دانه چوب است. انتظار می رود در یک تایل چوب طبیعی تغییراتی در رنگ وجود داشته باشد. هرچند روی محصولات مورفلور قبل از خروج از کارخانه، بازرسیهای زیادی انجام میشود، مسئولیت بازرسی نهایی قبل از نصب پارکت روی دیوار بر عهده مشتری و نصاب است. ضمنا در صورت نیاز به نصب پارکتها روی دیوار میتوانید با مورفلور تماس بگیرید تا در پشت تایلها در کارخانه پارکت مورفلور چسب مخصوص اجراء گردد.

 

پارکت دیواری

پارکت دیواری در آشپزخانه

 

لوازم مورد نیاز

 

  • تراز
  • مداد
  • متر
  • اره
  •  میخ کوب
  • میخ
  • چکش لاستیکی/کائوچویی
  • غلتک کف

 

 

پارکت دیواری

پارکت دیواری

 

سطح خود را آماده کنید.

 سطح مورد نظر شما باید صاف، خشک و از نظر ساختاری سالم و بی عیب باشد. اگر سطح به تازگی رنگ آمیزی شده است، باید 24 تا 48 ساعت صبر کنید. خصوصا اگر قصد دارید از محصولاتی استفاده کنید که پشت آنها چسب موجود است.

برای پارکتهای دارای چسب توصیه میکنیم ابتدا دیواره خود را با ماده تمیز کننده پاک کنید تا از حداکثر چسبندگی مطمئن شوید. اجازه دهید تا دیوار 48 ساعت قبل از نصب سازگار شود. نصب پارکت نباید در دمای کمتر از 60 درجه نصب شود. برای دستیابی به بهترین نتیجه، باید سطح رطوبت 35-55٪ پس از نصب حفظ شود. اگر این قوانین رعایت نشود، احتمالاً بین دیوار جدید و سطحی که روی آن نصب میکنید پیوند محکمی صورت نخواهد گرفت.

ابتدا همه کلید و پریزهای برق را بردارید. هرگونه باقیمانده گچ یا تکه های شل کاغذ دیواری و غیره را جدا کنید. سطح را کاملاً تمیز کنید تا از پیوند محکم اطمینان حاصل شود. هرگونه میخ ، منگنه یا هر چیز دیگری را که باعث می شود پارکت به دیوار نچسبد را حذف کنید. سطح خود را تمیز کنید تا از اتصال قوی اطمینان حاصل شود. قبل از شروع نصب، حتماً تایلها را از بسته های مختلف انتخاب کنید تا مطمئن شوید تایلهای متنوعی دارید و ظاهری تصادفی در کار خواهید داشت.

 

 

پارکت دیواری

استفاده از پارکت دیواری در درب منزل

 

 

نصب به روش چسبی

با استفاده از تراز و مداد، خط مستقیمی از این سو به آن سوی دیوار بکشید تا اولین ردیف شما شروع شود. چسب پشت را بردارید و اولین تایل خود را به دیوار وصل کنید، اطمینان حاصل کنید که آن را هموار با خط تراز نگاه داشته اید. نصب تایلها را در امتداد دیوار ادامه دهید تا به طرف دیگر برسید و آخرین تایل را ببرید تا به خوبی در برابر دیوار قرار گیرد. قبل از برداشتن چسب، تناسب آخرین تایل را چک کنید تا مطمئن شوید درست و دقیق قرار گرفته. برای اطمینان از چسبیدن محکم چسب به کل دیواره، از پتک لاستیکی استفاده کنید.

 

پارکت دیواری

نصب پارکت روی دیوار

 

 

در مورد پارکتهای مورفلور دقیقا دستورالعمل نصب پارکت روی کف بایست اجراء شود.

 

 در مورد پارکتهای موجود در بازار، نصب ردیف بعدی را با استفاده از قطعه مانده از ردیف قبلی شروع کنید. حواستان باشد که فواصل انتهایی از یک ردیف به ردیف دیگر حداقل 15 سانتیمتر است تا ظاهری طبیعی و تصادفی ایجاد شود. این روند را تا رسیدن به سقف تکرار کنید. در ردیف آخر، تایلها را از طول برش دهید تا جا بیفتد. فراموش نکنید فاصله 1 سانتیمتری جهت انبساط پارکت یا انقباض پارکت در اتصال به سقف باقی بماند. این نکته مهمی است، زیرا چوب یک محصول طبیعی است که منقبض و منبسط میشود. زیر ردیف اول نصب شده به همین ترتیب تکرار کنید تا به کف برسید. برای اطمینان از نگهداری ایمن در سالهای آینده، توصیه میکنیم که در طول نصب، تایلها را میخ بزنید.

پس از نصب کل دیوار، یک بار دیگر با پتک پلاستیکی اطمینان حاصل کنید که اتصال چسب پشت کار به دیوار به خوبی برقرار شده است. اگر در دور و محیط فاصله ای وجود داشته باشد، میتوان از پروفیلهای مختلف موجود در بازار برای فینیش انتهایی استفاده کرد. به چنین روشی پارکت دیواری تمیزی در پروژه خود خواهید داشت.

 

نصب پارکت با میخ

با استفاده از تراز و مداد، خطی مستقیم از این سو به آن سوی دیوار بکشید تا اولین ردیف شما شروع شود. برای ردیف اول، هر تایل را در چندین نقطه میخ بزنید تا مطمئن شوید که آن را با خطی که تازه مشخص کرده اید هم تراز نگه میدارد. توصیه میکنیم میخها در فاصله کمتر از 15 سانتیمتری از انتهای هر تایل نباشد. نصب تایلها را در امتداد دیوار ادامه دهید تا به طرف دیگر برسید و آخرین تایل را ببرید تا در مقابل دیوار قرار گیرد. جهت اطمینان از نصب درست تناسب آخرین تایل را قبل از میخ زدن تست کنید. نصب ردیف بعدی را با استفاده از قطعه مانده از ردیف قبلی شروع کنید حواستان باشد که فواصل انتهایی از یک ردیف به ردیف دیگر حداقل 15 سانتیمتر است تا ظاهری طبیعی و تصادفی ایجاد شود. در بخش طولی سمت زبانه با زاویه 45 درجه هر 15 تا 30 سانتیمتر میخ بزنید.

این روند را تا رسیدن به سقف تکرار کنید. در ردیف آخر، تایلها را از درازا برش دهید تا جا بیفتد در حالی که فاصله 1 سانتیمتری جهت انبساط در برابر سقف باقی باشد. این نکته مهمی است، زیرا چوب یک محصول طبیعی است که منقبض و منبسط میشود. زیرِ ردیف اول نصب شده به همین ترتیب تکرار کنید تا به کف برسید. پس از نصب کل دیوار، یک بار دیگر کل کار را نگاه کنید و نقاطی را که به طور ایمن به دیوار نچسبیده میخ بزنید و سوراخهای میخ را با بتونه چوب مناسب پر کنید.

برچسب ها: پارکت، پارکت روی دیوار، کارخانه پارکت، انبساط پارکت، انقباض پارکت، نصب پارکت، پارکت دیواری، پارکت روی دیوار