پارکت چوبی بلوط

بلوط بی شک پر طرفدارترین چوب برای پارکت در سراسر دنیاست. ضریب سختی برینل و جنکای بالای این چوب، خواص مکانیکال عالی به همراه ظاهر پر نقش آن، همگی در کنار یکدیگر دلیل استفاده زیاد از این چوب در تولید پارکت هستند. یکی از خواص دیگر چوب بلوط رنگ پذیری آن است و به همین دلیل مورفلور حدود 20 خانواده رنگ از پارکتهای چوبی بلوط در سبد محصول خود دارد.   مدل جدید پارکت    مدل جدید پارکت