پارکت چوبی لاکچری

ما با بکارگیری چوبهای فوق العاده مانند ملچ و گردو از جنگلهای کنترل شده، پارکتهای سوپر لوکس در رنگهایی متمایز تولید میکنیم. خانواده پارکت لاکچری مورفلور مخصوص خانه هایی است که تجمل و خودنمایی آبجکتهای دکوراتیو در آنها سرلوحه دیزاین است. فینیش نهایی این پارکتها مطابق با سلیقه های خاص است و طبعا کلیت طراحی چنین خانه هایی، مثلا سایر رنگبندیها و یا انتخاب مبلمان نیز همسو با انتخاب پارکت میباشد.   مدل جدید پارکت    مدل جدید پارکت