پارکت چوبی مدرن

همواره میان انحناهای چشم نواز و دل فریب طبیعت و میل بشر برای یکسان سازی و ترسیم خطوط راست و زاویه های سرراست تفاوت منظر وجود داشته است. تلاش ما بر این بوده است تا با بهره گیری از تکنولوژی روز و متخصصان کارآمد، میان آن چه طبیعت به ما می آموزد و آن چه مردم انتظار دارند، تعادل ایجاد کنیم. ما الگوهای سنتی و یکنواخت را با ایجاد رنگهای خاص و مناسب برای فضاهای مدرن در محصولاتمان شکسته و کیفیت زیبایی را نقش زده ایم.مدل جدید پارکت    مدل جدید پارکت