پارکت چوبی ملچ

گونه چوب ملچ بقدری پر نقش و نگار است که از آن بیشتر برای سطوح مبلمان استفاده میشود. با اینحال مورفلور این چوب را برای انتخابهای خاص و لوکس، در خانواده محصول خود ارائه داده است. بازی رگه های این چوب با گره های آن تا حدی زیاد است که در هر تایلی از پارکت چوبی ملچ میتوان آنرا بگونه ای متفاوت مشاهده کرد. در یک کلام ملچ انتخابی خاص برای سلائق خاص است.   مدل جدید پارکت    مدل جدید پارکت