گونه های مختلف پارکت های چوبی مورفلور

چوبهای راش پر نقش اروپایی، طوس بالتیک، ملچ بینظیر ایران، بلوط جنگلی و گردوی ابلق ایرانی در کارخانه پارکت مورفلور بصورت عمده و از جنگلهای کنترل شده مورد استفاده قرار میگیرند. زنجیره تامین، فرآوری و نظارت فراگیر بر این چوبها، از درخت تا پارکت کف، اوج هوشمندی برند مورفلور است. ما اینگونه توانسته ایم اولین تولیدکننده پارکت مهندسی در ایران و همچنین پارکت تمام چوب در سایزهای بزرگ باشیم.