استایل های مختلف پارکت های چوبی مورفلور

محصولات پارکت چوبی مورفلور در دو خانواده تمام چوب و مهندسی و با بیش از 50 نوع فینیش مختلف تولید میشود. چنین دامنه گسترده ای از سبد کالا، هر خواسته خاصی در دیزاین را پاسخگو است. اگر از فرمهای طبیعی الهام میگیرید یا اگر هر گونه دیزاین متفاوتی، چه مدرن و چه کلاسیک الگوی کارتان است، ما پارکت مناسب پروژه تان را تولید میکنیم. ما طراحی داخلی را پلی بین گذشته و آینده می بینیم و انگیزه ما برای بهترین کیفیت پارکت نیز همین است. پارکتی که برای نسلها باقی بماند.   مدل جدید پارکت    مدل جدید پارکت