مدل ریمان 

زندگی خط راست نیست. 

جاده های پر پیچ و خم همیشه جذاب تر از مسیر های سرراستند. پارکت چوبی منحنی مدل ريمان برای هر پروژه ای تعریفی منحصربفرد دارد. همانند اثر انگشت یا شبکیه چشم. فناوری مورد استفاده ما خطوط اصلی و طبیعی درختان را در محصول حفظ میکند. به طوری که ضمن استفاده از مواد مختلف سازگار با محیط زیست، تکرار الگوها را غیر قابل تشخیص می سازد.

 ما تحت هر زاویه ای پارکت تولید میکنیم و میکوشیم آنها را از چهارچوب معمول بازار آزاد کنیم. مورفلور بر اساس رایج ترین اشکال طبیعت، به شما یک راه حل هیجان انگیز و الهام بخش برای طراحی و راه اندازی پارکت های محیط کار و منزل تان ارائه میدهد. بلی، فناوری ما این امکان را فراهم میکند، تا همه اشکال و فرورفتگی های فراموش شده را احیاء کنیم.

معرفی محصول

پارکت منحنی ریمان از چوب واقعی و بصورت مهندسی شده ساخته شده است. پایه یک پارکت ریمان مهندسی شده از چندلایی درختان توس منطقه بالتیک، مطابق با استانداردهای EN 636-2 و EN 314-2 ساخته شده که با توجه به نوسانات فصلی در صورت رطوبت محیط، مقاومت بهتری دارد. لایه فوقانی این پارکت از چوبهای بلوط، گردو و راش انتخاب می­گردد. هر تایل پارکت منحنی ریمان شماره گذاری شده و متناسب با مکان خاص خود در یک ماژول قرار میگیرد. ضخامت کلی پارکت ریمان 15 میلی­متر است. لایه فوقانی این پارکت از چوبهای بلوط، گردو و راش با ضخامت 2 میلی متر است. حداکثر تغییرات اندازه­ای این پارکت  0.2+/- میلی­متر است. مشخصات فینیش پارکت ریمان در لایه فوقانی شامل گره­های تیره و ترکهای پر شده تا عمق 1 میلی­متر است.

متریال توس – بلوط – گردو
ضخامت 15 میلیمتر
طول 2000 میلیمتر
عرض 198 – 245 میلیمتر
وزن هر مترمربع 8 کیلوگرم
لبه گروه V  – با عمق 0.5 میلیمتر ابزار
فینیش سطحی سند نمره 180
متریال توس – بلوط – گردو
ضخامت 15 میلیمتر
طول 2000 میلیمتر
عرض 198 – 245 میلیمتر
وزن هر مترمربع 8 کیلوگرم
لبه گروه V  – با عمق 0.5 میلیمتر ابزار
فینیش سطحی سند نمره 180
مورفلور

منحصر بفرد مانند شما. 

جاده های پر پیچ و خم همیشه جذاب تر از مسیر های سرراستند. پارکت چوبی مدل ريمان برای هر پروژه ای تعریفی منحصربفرد دارد. همانند اثر انگشت یا شبکیه چشم. فناوری مورد استفاده ما خطوط اصلی و طبیعی درختان را در محصول حفظ میکند. به طوری که ضمن استفاده از مواد مختلف سازگار با محیط زیست، تکرار الگوها را غیر قابل تشخیص می سازد.  ما تحت هر زاویه ای پارکت تولید میکنیم و میکوشیم آنها را از چهارچوب معمول بازار آزاد کنیم. مورفلور بر اساس رایج ترین اشکال طبیعت، به شما یک راه حل هیجان انگیز و الهام بخش برای طراحی و راه اندازی پارکت های محیط کار و منزل تان ارائه میدهد. بلی، فناوری ما این امکان را فراهم میکند، تا همه اشکال و فرورفتگی های فراموش شده را احیاء کنیم.  فروش پارکت