پارکت های طراحی شده توسط دیزاینرهای مورفلور

کنترل کامل بر زنجیره تامین متریال، گروه طراحی پیشرو، خط تولید هایتک و همچنین بکارگیری نجاران خبره المانهای اصلی است که به ما جهت نمایش هر چه بیشتر زیبایی بالقوه چوب در پارکت کمک می کند. ما تخصص و خلاقیتمان را با گروههای برجسته معماری ایرانی و خارجی به اشتراک گذاشته ایم و اینگونه پارکتهای نامتعارف و دیده نشده ای تولید کرده ایم که برای پروژه های خاص و البته سلیقه های خاص جذاب است. فرمهای بدست آمده در پارکتهای دیزاینر ادیشن، فارغ از امضاء هنری که در خلق آن به کار گرفته شده تا حد زیادی به اساتید هندسه و ریاضیاتی مدیون است که الگوریتمهای تشکیل فرم و روش نصب این پارکتها را تولید کرده اند. پارکت خاص پارکت خاص